พิมพ์
หมวด: Program
ฮิต: 685

การใช้งานโปรแกรมทำตัวอักษรวิ่ง CATV เรียนรู้ใช้งานง่ายเพียง 1 นาที

โปรแกรมนี้เขียนมาเพื่อใช้ในการทำตัวอักษรวิ่งผ่านหน้าจอดโทรทัศน์ ของระบบ เคเบิลทีวี การใช้งานง่ายเรียนรู้ได้ใน 1 นาที สามารถควบคุมอุปรณ์ตัวเลือกสัญญาณ Video Select 16 ch ได้ทั้ง Parallel Port และ Com port

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม

1 โปรแกรม

2 Video select 16 ch

3 Overlay  

 Download Program